Grupper og brugerstyring

Oprettelse af bruger
For at oprette en bruger skal du i dag tilgå brugeradministrationen i Energy10, for at kunne tilføje en bruger.

En guide til hvordan du opretter en bruger i Energy10 kan findes her.

Brugerstyring i Energy Projects
I øverste højre hjørne finder du 3 linjer over hinanden. Ved at trykke på dem får du adgang til indstillingerne og muligheden for at definere hvilke kategorier i Energy Projects de forskellige brugere skal have adgang til, og/eller om de blot skal have læse adgang.

Brugere (1)

Derefter vælges punktet Indstillinger, som vil åbne nedenstående side.

Brugere 1

Under menupunktet Adgangsbegrænsning kan du finde de forskellige grupper der er oprettet, samt styre hvilke kategorier hvilke grupper skal have adgang til, eller om en gruppe kun skal have læse adgang.

Opret gruppe
For at oprette en gruppe trykkes på det Plus der er placeret ca. midt på siden. Du kan herefter navngive gruppen.

Brugerstyring 3
Brugerstyring 4

Tilføj medlemmer til gruppe
For at tilføje personer til den nye gruppe trykker du ind på Håndter medlemmer (1). Her skal du trykke på knappen Tilknyt medlem (2), hvorefter du får vist en liste over alle de brugere som du kan tilknytte den nye gruppe. En bruger kan kun være medlem af én gruppe, og vil blive flyttet til den nye gruppe.

En firmaadministrator vil altid stå som medlem af gruppen Fuld adgang, og kan ikke flyttes til en anden gruppe.

Brugerstyring 5

Styring af visninger
For at styre hvilke bygninger grupperne kigger på, kan du for den enkelte gruppe definere hvilke bygningskategorier gruppen skal have adgang til. Dette gør du under Tilladte kategorier (1) og derefter trykker på knappen Tilknyt kategori (2). Dette åbner et nyt vindue, hvor du for gruppen kan vælge de relevante bygningskategorier.

Brugerstyring 6
Brugerstyring 7

For en guide til hvordan du opretter bygningskategorier kan du klikke her.

For guide til hvordan du angiver bygningskategorier til en eller flere bygninger, kan du klikke her.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen