Love, regler og præciseringer

Hvad er blokvarme, og hvornår kan det anvendes?

Blokvarme kan anvendes, når opvarmning af en bygning sker via et decentralt kedelanlæg, der typisk vil forsyne et parcelhus-/rækkehuskvarter med flere boligenheder/bygninger.

Blokvarme beregnes principielt, som var man forsynet af fjernvarme, dog uden fjernvarmens energifaktorer.

Nybyggeri
I forbindelse med nybyggeri foreskriver SBi i deres FAQ følgende:

Spørgsmål: Varme fra eksisterende anlæg.
Hvordan håndteres opvarmning af ny bygning med varmeforsyning fra eksisterende anlæg, som også forsyner eksisterende bygning(er)?

Svar:
Der skal vælges blokvarme som varmeforsyning. Varmen antages leveret ved bygningen og rørene frem til bygningen indgår ikke i beregningen. Blokvarme i forbindelse med energirammeberegningerne følger ikke nødvendigvis definitionen af blokvarme i varmeforsyningsloven.

Eksisterende bygninger

Som udgangspunkt skal man arealfordele de tekniske installationer, når der udføres energimærkning.

Hvis den bygning hvor de tekniske installationer er placeret ikke kan/skal energimærkes, registreres varmeforsyningen som blokvarme til de bygninger, som forsynes. Dog ikke i de tilfælde hvor der er tale om forsyning til en eller få bygninger (HB2023 kap. 4.6.3.1 stk. 20).
En arealfordeling af de tekniske installationer skal ske på tværs af de bygninger, der bliver forsynet af de tekniske installationer.

Energistyrelsen har omtalt, at "blokvarme" skal ses som en udvej og ikke som en valgmulighed.

Energistyrelsen uddyber:

Retningslinjerne tilsigter, at blokvarme vælges som den sidste mulighed. Blokvarme kan derfor typisk registreres i følgende tilfælde:

- Varmeforsyningen sker fra en nærliggende bygning, som energikonsulenten ikke har adgang til. Enten fordi bygningen ikke skal energimærkes, eller fordi den er utilgængelig.
- En ny bygning opføres, og tilsluttes et varmeforsyningsnetværk, som allerede består af en række bygninger, som ikke energimærkes samtidig med den nye bygning.
- Varmeforsyningen vurderes for kompleks. I tilfælde, hvor omfanget af registreringen af varmeforsyningen, vil overskride det som normalt forventes af en energikonsulent. Et eksempel herpå, kunne være en varmeforsyning, der forsyner et mindre parcelhusområde.

I de tilfælde, hvor der er adgang til kedlen, og det giver mening at registrere kedlen, f.eks. når der er tale om en eller få bygninger på en landejendom, registreres kedlen samt evt. arealfordeles imellem de bygninger den forsyner.

-----

For at blive opdateret på arealfordeling af kedler, kan du finde information her.

For arealfordeling af varmepumper, kan du finde info her.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen