Ordforklaring

Hvad er en referencebygning?

En referecebygning anvendes i forbindelse med beregning af tillæg eller fradrag.

En referencebygning er en kopi af din aktuelle sag, som du skal udregne tillæg eller fradrag på.

For at beregne tillæg eller fradrag er det nødvendige, at have en kopi af din aktuelle sag, som "standardiseres" ved at indsætte beregningskernens standardværdier på din referencebygning:

  • Almenbelysning (Findes under menupunktet "Elektricitet" og det indtastede lysanlæg) = 300 lux.
  • Ventilation (Findes under menupunktet "Ventilation & Køling" og fanen "Ventilation") = 1,2 l/s pr. m2.
  • Varmtvandsforbrug (Findes under menupunktet "Varmt brugsvand") = 100 liter pr. m2 opvarmet areal.
  • Brugstid (Findes under menupunktet "Ejendom, bygning og zone") = 45 timer.
  • Lofthøjde (Findes under menupunktet "Ejendom, bygning og zone") = 2,8 meter (Industri- og sportshaller dog med den undtagelse, at arealet af bygningens klimaskærm divideret med etagearealet overstiger 3,0).

Når ovenstående standardværdier er indtastet på din referencebygning, kan du sammenligne denne med din aktuelle sag, og udregne og indtaste dit tillæg eller fradrag som beskrevet hér.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen