Registrering af klimaskærm

Ændring af arealer ved forslag om ny tilbygning (BedreBolig)

Informationerne i dette punkt gælder kun specifikt for BedreBolig-rapporter.

I forbindelse med en ændring af facadearealer, vinduesarealer eller lignende, skal du igennem flere trin, for at sikre at varmetabet i sidste ende regnes korrekt. Vi har forsøgt at forsimple proceduren med et eksempel på en arealændring herunder.

Eksemplet indeholder 3 trin

En bygning med et netto ydervægsareal på 102 m2 skal have forøget vinduesarealet i en gavl fra 4 m2 til 12 m2, altså en forøgelse af vinduesarealet med 8 m2 og formindskelse af det samlede netto-ydervægsareal til i alt 94 m2.

Trin 1

  1. Opret eksisterende forhold af ydervægge med et areal på 102 m2. Husk naturligvis også at udfylde alle de øvrige felter under oprettelsen.
  2. Opret nedrivningsforslag på denne, så alle 102 m2 beregningsmæssigt udgår.
  3. Opret nu såkaldt ”Tekststatus”. Det gøres ved at klikke på ”Opret” uden at vælge noget først, og i den fremkomne dialogboks vælge ”Tekststatus”. Udfyld eksempelvis med teksten ”Mindre ydervægsareal”.
  4. På denne tekst status kan man nu oprette et beregnet forslag, hvor det nye ydervægsareal på 94 m2 nu fremgår. Husk naturligvis også at udfylde alle de øvrige felter under oprettelsen.

Trin 2

  • Opret eksisterende forhold af vinduer i gavlen med et areal på 4 m2. Husk naturligvis også at udfylde alle de øvrige felter under oprettelsen.
  • Opret nedrivningsforslag på denne, så alle 4 m2 beregningsmæssigt udgår.
  • Opret nu en ”Tekststatus”. Det gøres ved at klikke på ”Opret” uden at vælge noget først, og i den fremkomne dialogboks vælge ”Tekststatus”. Udfyld eksempelvis med teksten ”Større vinduesareal”.
  • På denne tekst status kan man nu oprette et beregnet forslag, hvor det nye vinduesareal på 12 m2 nu fremgår. Husk naturligvis også at udfylde alle de øvrige felter under oprettelsen.

Trin 3

  1. Du skal nu gruppere det hele sammen, så det beregningsmæssigt giver mening. Gruppér derfor nedrivningsforslagene og etableringerne (i alt 4 stk.) af de gennemførte handlinger i STEP 1 og STEP 2.
  2. Beregningen vil sandsynligvis give et minus i rentabilitet, men det giver også god mening, idet du øger varmetabet samlet set, da vinduerne ofte har højere U-værdi end ydervæggene.

Denne gennemførelse hører sammen med en ændring af beregningsgrundlaget for bygningens samlede opvarmede etageareals zone-parametre, der skal grupperes sammen med ovennævnte, før det alt sammen er beregnet korrekt.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen