Emne

Indtastning af linjetab og tillæg for døre og vinduer

Hvad er linjetab

For en gennemgang af hvad linjetab er, klik her

Indtastninger af linjetab omkring døre og vinduer

Når du anvender Energy10s skabeloner, så er der allerede defineret hvilket linjetab der hører til den enkelte bygningsdel. Det eneste du skal tage stilling til, er den aktuelle længde af linjetabet.

For at indtaste linjetab for døre og vinduer skal du åbne en konstruktion hvor der er monteret vinduer og/eller døre.

 

Linjetab Konstruktioner

Derefter indtaster du din længde af linjetab, som opmålt efter DS418. Når længden er indtastet sker der en beregning (forholdet mellem murhuls-perimeter og netto ydervægsarealet) iht. HB2023 kapitel 4.7.3.5 Tabel 2 hvorefter feltet "Tillæg til U-værdi" automatisk bliver udfyldt med den rette værdi.

I Energy10 er "Tillæg til u-værdi" baseret på de forsimplede indtastningsmuligheder i HB2023 under kapitel 4.7.3.5 tabel 2 "Tillæg til U-værdi for isolerede hulmure med udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre".

Den forsimplede beregning i HB2023 er kun gældende for eksisterende byggeri. Arbejdes der med energirammer og energimærker til nybyg skal tillæg beregnes efter DS418.

Linjetab Konstruktioner Laengde

Inden du indtaster linjetab vil du kunne se en gul validering hvor der står noget i stil med:

Der er indtastet et samlet linjetab for samlingen mellem vægge og vinduer/døre på xx m. Det forventede linjetab bør ligge indenfor 68 og 83 m. (Hvis der også er fals under vinduer, skal der tillægges ca. 18 m)

Dette er udelukkende en hjælp til at du får indtastet den korrekte længde for linjetab. Længden du skal indtaste er altid det opmålte. Opmåling skal ske i henhold til DS418.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen