Varmeanlæg og tekniske installationer

Oprettelse og beregning af flere kedler i en bygning

Det hænder at en bygning har to velfungerende kedler, som ejeren enten selv veksler mellem, eller som kan forsyne hver sin del af en bygning. Det kan være naturgaskedel og et træpillefyr eller et oliefyr.

Den korrekte måde at regne på én bygning med to kedler er ved, at angive feltet "Antal" til "1" under de oprettede kedler.
Beregningskernen fordeler herefter selv ydelsen med 50/50 mellem de to kedler, hvilket er en politisk bestemt metode. Er der eksempelvis 3 kedler, benyttes samme fremgangsmetode, hvor andelen automatisk fordeles.

Det er derfor ikke tilladt for energikonsulenten, at indtaste og fordele ydelsen ud fra det aktuelle og forholdsmæssige brugsmønster for de to kedler.

Hvis man omvendt har to bygninger, der deles om én kedel, skal kedlen arealfordeles mellem de to bygninger. Læs mere om arealfordeling her.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen