Ordforklaring

Hvad er tillæg til u-værdi - og hvad er reglerne

Tillæg til u-værdi er noget der skal tilføjes vægge for at tage højde for linjetab i falsen omkring vinduer og døre og for etageadskillelser/terrændæk hvor der er skillevægge med fundamenter.

I Energy10 er "Tillæg til u-værdi" baseret på de forsimplede indtastningsmuligheder i HB2023 under kapitel 4.7.3.4 "Linjetab for sammenbygningsdetaljer" og 4.7.3.5 "linjetab for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg".
Den forsimplede beregning i HB2023 er kun gældende for eksisterende byggeri. Arbejdes der med energirammer og energimærker til nybyg skal tillæg beregnes efter DS418.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen